Επιβραδυντές

Οι επιβραδυντές είναι μη-ηλεκτρικά μέσα επιβράνδυσης. Χρησιμοποιούνται στην επιφάνεια του κυκλώματος ανατίναξης σε συνδυασμό με την ακαριαία θρυαλλίδα για να προκαλέσουν επιβράδυνση μεταξύ διαδοχικών διατρημάτων ή σειρών. Αποτελούνται από ένα στοιχείο επιβράδυνσης ενσωματωμένο σε ένα κυάθιο αλουμινίου. Τα δύο άκρα του κυαθίου είναι ανοικτά ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή της ακαριαίας θρυαλλίδας. Οι επιβραδυντές διατίθενται με χρόνο επιβράνδυσης 20 και 50 ms.

 

Τεχνικές Λεπτομέρειες

Product Photos