Επικοινωνία

Λοφίσκος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
ΤΚ 57200 ΤΘ 194

Τηλ: (+30) 23950 51 691 – 3
FAX: (+30) 23950 51690
E-mail: info@nitrochem.gr

Google Map