Κοινοί Πυροκροτητές

Οι κοινοί πυροκροτητές (καψύλλια), αποτελούνται από ένα κυάθιο αλουμινίου κλειστό στο ένα του άκρο. Στο κάτω μέρος του κυάθιου περιέχεται μία ποσότητα κύριας εκρηκτικής ύλης (PETN) και πάνω από αυτή μία ποσότητα πρωτογενούς εκρηκτικής ύλης. Η φλόγα που παράγεται από τη βραδύκαυστη θρυαλλίδα, ενεργοποιεί την πρωτογενή εκρηκτική ύλη μετατρέποντας την καύση σε έκρηξη. Η έκρηξη μεταδίδεται στη συνέχεια στην κύρια εκρηκτική ύλη του πυροκροτητή.

 

Τεχνικές Λεπτομέρειες

Product Photos