Ηλεκτρικοί Πυροκροτητές

Ο ηλεκτρικός πυροκροτητής αποτελείται από ένα κυάθιο αλουμινίου που περιέχει την εκρηκτική ύλη, το στοιχείο επιβράνδυσης και την κεφαλή έναυσης. Δύο μονωμένοι αγωγοί (καλώδια) μεταφέρουν την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για την έναυση του πυροκροτητή.

Η εκρηκτική ύλη αποτελείται από την κύρια και την πρωτογενή. Το στοιχείο επιβράνδυσης περιέχει πυροτεχνική χημική ουσία η οποία καίγεται σε προκαθορισμένο χρόνο. Χρησιμοποιώντας επιβραδυντική ύλη με διαφορετική ταχύτητα καύσης, επιτυγχάνουμε διαφορετικούς χρόνους επιβράνδυσης στον πυροκροτητή.

Η κεφαλή έναυσης περιλαμβάνει δύο μεταλλικά φύλλα επαφής ενωμένα στο ένα τους άκρο με ένα σύρμα γεφύρωσης (bridge-wire). Τα άλλα δύο άκρα των φύλλων επαφής ενώνονται με τους αγωγούς ρεύματος. Όταν το απαιτούμενο ρεύμα διέλθει μέσα από το σύρμα γεφύρωσης, αυτό πυρακτώνεται και η κεφαλή έναυσης αναφλέγεται. Η προκαλούμενη φλόγα καίει την ύλη επιβράδυνσης και αυτή με τη σειρά της πυροδοτεί την εκρηκτική ύλη.

Οι αγωγοί ρεύματος είναι κατασκευασμένοι από χαλκό ή σίδηρο και καλύπτονται εξωτερικά από πλαστικό μονωτικό υλικό. Τα ελεύθερα άκρα τους είναι βραχυκυκλωμένα για προστασία από επαγωγικά ρεύματα. Ο αριθμός επιβράδυνσης κάθε πυροκροτητή αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ετικέττα πάνω στον ένα αγωγό.

 

Τεχνικές Λεπτομέρειες

Product Photos