Πετραμμωνίτης (AN-FO)

Πετραμμωνίτης είναι η εμπορική ονομασία του εκρηκτικού προϊόντος AN-FO που παράγει η εταιρεία Extraco. Είναι μίγμα πορώδους (porous prilled) νιτρικού αμμωνίου και καύσιμης ύλης (diesel oil). Η σύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής, εξασφαλίζει την ομοιογενή ανάμιξη του νιτρικού αμμωνίου με την καύσιμη ύλη προσφέροντας σταθερή ποιότητα στο προϊόν.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Product Photos