Αμμωνίτης

Ο Αμμωνίτης είναι κονιώδες εκρηκτικό με κύρια συστατικά το νιτρικό αμμώνιο και το τρινιτροτολουόλιο (TNT). Δεν περιέχει νιτρογλυκερίνη ή νιτρογλυκόλη ή άλλες τοξικές ενώσεις όπως το δινιτιτουλόλιο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε τρινιτροτολουόλιο αυξάνει σημαντικά τις εκρηκτικές ιδιότητες του προϊόντος σε σύγκριση με το ANFO.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Product Photos