Ζελατινοδυναμίτιδα

Η ζελατινοδυναμίτιδα είναι εκρηκτικό με υψηλές τιμές ενέργειας, πυκνότητας και ταχύτητα έκρηξης. Οι νέες οικολογικές ζελατινοδυναμίτιδες δεν περιέχουν το καρκινογόνο DNT και το τοξικό TNT. Τα κύρια συστατικά τους είναι το νιτρικό αμμώνιο, η νιτρογλυκόλη, η νιτροκυτταρίνη.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Product Photos